Jaardocumenten

In 2018 zijn zorgcentrum Mennistenerf en wijkzorgcentrum Pennemes een bestuurlijke fusie met elkaar aangegaan.
Aanvankelijk onder de naam MPC Zaandam. Per 1 januari 2022 zijn zij juridisch gefuseerd onder de naam Zorggroep Zaanstreek.

Dit zijn onze gezamenlijke maatschappelijk jaarverslagen en jaarrekeningen:

Jaarverslag 2021
Jaarrekening MPC 2021

Maatschappelijk jaarverslag MPC 2020
Jaarrekening MPC 2020

Maatschappelijk jaarverslag MPC 2019
Jaarrekening MPC 2019

Maatschappelijk jaarverslag MPC 2018