Vrijwilligerswerk

Bij Zorggroep Zaanstreek staat de zorg voor de bewoners voorop. Deze zorg gaat verder dan de dagelijkse verzorging. We vinden het belangrijk dat onze bewoners het naar hun zin hebben. Dankzij de steun van onze vrijwilligers kan dat. Zij geven onze bewoners net dat beetje meer extra aandacht. Hierdoor zijn we in staat om het verblijf in ons verzorgingshuis voor onze bewoners nog aangenamer te maken. Wij zien vrijwilligers als een onmisbare toevoeging aan de professionele hulpverlening. Zij hebben een positieve invloed op de kwaliteit van de professionele hulp.

Vrijwilligerswerk loont. Vrijwilligerswerk mag dan onbetaald zijn, maar u gaat zeker niet met lege handen naar huis. Waardering, dank, zelfontplooiing, een zinvolle tijdsbesteding, nieuwe contacten en voldoening vormen de opbrengst van uw inspanning. Vrijwilligerswerk is voor ons onbetaalbaar.

Er zijn vele vrijwilligerstaken binnen onze organisatie. Uiteraard houden wij zoveel mogelijk rekening met uw ervaring, voorkeur en mogelijkheden.
 U kunt bijvoorbeeld helpen bij de koffieronde of begeleiden met uitstapjes of bij de spelmiddagen. Of u kunt bewoners begeleiden naar een afspraak in het ziekenhuis of bij kerkelijke activiteiten.

Is vrijwilligerswerk misschien iets voor u? We hopen natuurlijk van wel. Mocht dat zo zijn, dan kunt u contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek via de onderstaande telefoonnummers:

Pennemes           075-650 41 10
Mennistenerf     075-612 32 62