Bestuur en organisatie

Zorggroep Zaanstreek wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, te weten Leo Groenendaal. Hij is sinds 1 juli 2018 bestuurder, en is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, inclusief de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. Daarnaast geeft hij leiding aan het managementteam van Zorggroep Zaanstreek. De leden van het managementteam sturen op hun beurt de teamleiders van Mennistenerf en Pennemes aan.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en bestaat uit de volgende leden: mevrouw L.B.J. Schmitz (voorzitter),
de heer G.J. Hoogterp, de heer A.S. de Jong, mevrouw A. Harbrink Numan en mevrouw J.H.C. Ronchetti-van der Louw.